Obchodní rejstřík, výzvy

 

Výpis z obchodního rejstříku

 

Výpis z obchodnirejstrik.cz

 

Výpis z justice.cz

Výzva akcionářům

 

         Valná hromada společnosti MILCOM a.s., IČ 16193296, rozhodla dne 11.8. 2014 o změně akcií společnosti z listinné podoby na zaknihovanou podobu. Akcionáři společnosti se tímto vyzývají, aby ve lhůtě 2 měsíců ode dne konání valné hromady předali představenstvu MILCOM a.s. nejlépe v sídle společnosti akcie v listinné podobě na jméno a sdělili mu záro-veň číslo svého majetkového účtu v centrální evidenci cenných papírů, které je nutné si zřídit.

 

 

 

 

 

 

 

 

csen

E-SHOP