Cíle projektu

 

Hlavní cíle programového projektu:

 

Naším cílem je vylepšit skupinové balení v několika ohledech.

 

1. nejdůležitější je plně automatizovat skupinové balení, bez nutnosti přítomnosti stálé obsluhy – „ bez zásahu lidské ruky“

2. použití systému „WRAP AROUND“, kdy vhodným balicím materiálem bude pouze rovný kartonový přířez

3. možnost „zpracování“ – zabalení kostek ze dvou balicích linek najednou.

 

Rozhodnutí podílet se na vývoji takového stroje se odvíjí z mnoha důvodů:

- Schopnost nabídnout automatický skupinový stroj

- Nabídnout stroj obsluhující více než jeden formovací a balicí stroj.

- Snížení personálních nákladů našich zákazníků

- Snížení nákladů zákazníka na obalový materiál – předlepená krabice je běžně cenově dražší než samostatný kartónový výsek použitý ve stroji wrap around. Krabice je automaticky zalepena.

- Úspora materiálu - samotný přířez je rovněž plošně menší a tudíž materiálově méně náročnější a levnější.

- Možnost zákazníka nabídnout nový moderní obal svým spotřebitelům s uplatněním novinek v oblasti merchandisingu (perforační pásky, otevřené traye, atd.)

- Chceme být schopni nabídnout moderní technologii v dostupnějších cenových hladinách středním a menším firmám především v ČR a SR, ale i ve východní Evropě.

- Rozšíření nabídky možností využití balicího stroje s cílem zvýšení produkce a exportu firmy MILCOM a.s. uspokojením stávající poptávky.

- Příprava skupinového stroje, který by nám v budoucnu umožnil vstup i do jiných odvětví potravinářského a nepotravinářského sektoru.

 

    Vývoj, modernizace a inovace stávajícího stroje je nezbytná z hlediska tlaku na univerzálnost a flexibilnost použití stroje (větší variabilita formátů balení, větší sortiment balených produktů) a splnění aktuálního požadavků na způsob balení z hlediska úspory nákladů, potřeb našich zákazníků. Bez splnění těchto požadavků nebudeme schopni reagovat na aktuální požadavky trhu a naše stroje nebudou v dlouhodobém horizontu konkurenceschopné na domácích nebo zahraničních trzích.

 

    Z hlediska organizace jsme celý programový projekt rozdělili na 3 základní etapy, které budou probíhat paralelně a budou se vzájemně prolínat, zejména z důvodu provázanosti jednotlivých etap, časové úspory a flexibility. Každá etapa projektu představuje vyřešení jedné části celého úkolu. Cílem každé etapy by měl být funkční prototyp zařízení odzkoušený ve skutečném provozu. Každá etapa je dále rozdělena do jednotlivých fází, což umožňuje efektivní využití a odhad potřebných prostředků (především kalkulace osobních nákladů) a nástrojů k řešení úkolu a stanovení reálného časového harmonogramu pro řešení úkolů.

csen

E-SHOP