Nové aplikace pro balicí stroj MILCOM PA1

 

Vývoj nových aplikací z hlediska univerzálnosti použití balicího stroje MILCOM PA1 pro balení pastovitých produktů do fólie

 


Společnost MILCOM a.s., ve svém závodě servisních služeb ve Dvoře Králové nad Labem, v roce 2012, úspěšně ukončila projekt týkající se vývoje nových aplikací pro plnicí, formovací a balicí stroj MILCOM PA1. Projekt probíhal v rámci programu TIP organizovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu s poskytnutím účelové podpory ze státního rozpočtu České republiky.

Projekt probíhal od roku 2009 a byl rozdělen do tří základního etap:

 

1.Etapa - Uzavírání balení zavařováním obalového materiálu - „hermetizace“


V této etapě bylo vyvinuto zařízení pro vkládání obdelníkových přířezů do balení mezi procesy plnění a uzavírání. Výsledné balení je v poslední fázi tepelně zavařeno, čímž dojde k hermetickému uzavření. Technologie byla úspěšně odzkoušena ve výrobním závodě a řešení se ukázalo vyhovující požadavkům producentů. Technologie je vhodná pro balení tvarohu, měkkých čerstvých sýrů type gervais a podobných produktů. Pro účely balení byla vytipována vhodná svařovatelná fólie.


2.Etapa - Balení dalších produktů – kvasnice, bujóny


V průběhu této etapy byla dokončena technologie umožňující použít stroj MILCOM PA1 pro balení dalších produktů jako je především droždí a bujóny. Vzhledem k odlišným fyzikálním vlastnostem těchto produktů a na základě poznatků získaných během testů s produktem bylo nutné upravit vstupní dráhu produktu a modifikovat plnicí hlavu aby nedocházelo k velkému zvýšení tlaku v plnicí hlavě. Bylo také nutné nahradit některé použité materiály pák a vaček aby odolávaly větším silám. Pro specifický rozměr používaný při balení droždí – 42 g, bylo nutné modifikovat modul pro skládání fólie. Po ukončení testování byla zpracována příslušná konstrukční dokumentace.


3.etapa - Rozšíření formátů balení – malé a velké formáty


V této etapě byla dokončena konstrukce prototypu doplňkového zařízení umožňující balit malé a velké porce včetně finálních úprav pro sériovou výrobu. U malých formátů se jedná o aplikaci pro stroj MILCOM PA1. V tomto případě bylo nutné upravit dávkování produktu úpravou dávkovacího pístu a otočného šoupěte plnicí hlavy. Dále jsme nahradili původní horizontální zásobník stroje kónickou násypkou s jedním šnekem. V případě malých dávek bylo nutné upravit trajektorii pohybu dávkovacího válce a otočného šoupěte. Toho bylo dosaženo vývojem nového tvaru vaček v hlavní skříni stroje. Vedle samotného dávkování musel být vyřešen přísun úzké fólie a vyvinut nový skládací tunel se speciálním tvarem skládacích vaček. Aplikace byla úspěšně testována s produktem a byla zpracována příslušná technická dokumentace. V případě velkých formátů byly provedeny úpravy na stroji MILCOM PA1/500. I zde bylo nutné upravit dávkovací píst a ototočné šoupě včetně úpravy dráhy jejich pohybu, dále bylo třeba upravit synchronizaci otáčení šneků v zásobníku pro zajištění dostatečného přísunu produktu. I zde musel být vytvořen nový skládací tunel pro přísun širší fólie.Po ukončení příslušných zkoušek byla zpracována příslušná konstrukční dokumentace. 

 

csen

E-SHOP