Služby

 

Služby:

 

 

Zakázková činnost  je tvořena desítkami, někdy i stovkami zakázek různého charakteru i rozsahu a je možné ji rozčlenit do několika základních následujících skupin:

  • činnost pro centrální laboratoře stanovující parametry nakupovaného mléka pro proplácení a pro další laboratoře mlékárenského průmyslu; příprava referenčních a pilotních vzorků a provádění kruhových testů,
  • poradenství ke zlepšování kvality mléka produkovaného v zemědělských podnicích a na farmách,
  • zakázky od mlékárenských podniků v oblasti technologie, mikrobiologie v provozu mlékárny, identifikace problému a návrh jeho řešení,
  • vývoj nových výrobků, receptur a technologií,
  • analýzy mléka a mléčných výrobků pro různé zákazníky i státní orgány, jako Státní veterinární správa ČR, Správa cel ČR a Státní zemědělský intervenční fond,
  • školení pracovníků mlékáren v provádění laboratorních rozborů, v oblasti technologických zásad, zásad hygieny a sanitace,
  • spolupráce s Ministerstvem zemědělství ČR a účast při přípravě legislativy a norem,
  • vydávání odborného, recenzovaného časopisu Mlékařské listy – Zpravodaj ve spolupráci s Českomoravským svazem mlékárenským a Národním komitétem Mezinárodní mlékařské federace IDF,
  • spolupráce s Českomoravským svazem mlékárenským a Potravinářskou komorou ČR v poskytování studií pro koncepční práci a argumentaci těchto profesních společenstev

 

 

 

 

Kalibrace IR přístrojů

více


 

Kruhové testy

více


 

Rozbory mléka

více


 

Akreditovaná laboratoř

více


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacházíte se: Home > VÚM a Laktoflora > Služby >
csen

E-SHOP