Mlékařské listy

MLÉKAŘSKÉ LISTY – ZPRAVODAJ
ISSN 1212-950X

 


Zaměření:

 

časopis se orientuje na mlékárenství. Uveřejňuje výsledky výzkumu, informuje o novinkách z oboru, o odborných konferencích a seminářích, uvádí zprávy o dění v mlékárenském průmyslu v ČR a o činnosti Českomoravského svazu mlékárenského a Mezinárodní mlékařské federace /IDF/ a jejího Národního komitétu a informace ze škol i mlékáren. Je členěn do rubrik.

Časopis navázal na Mlékařské listy, které vycházely jako příloha u každého sudého čísla zrušeného časopisu Průmysl Potravin. Tam byl fórem pro výsledky výzkumných prací.

Nyní je to samostatný časopis a má širší zaměření. Jeho cílem je informovat o novinkách a výsledcích z oboru široké spektrum mlékárenských pracovníků ve výzkumu, odborných školách i v praxi a další čtenáře z příbuzných oblastí, jako je výživa, ekonomika, obaly, přístroje, zařízení a další. Informuje nejen o výzkumu, ale také o seminářích, konferencích, výstavách, mezinárodních setkáních, nové legislativě, hodnocení výrobků, kalendáři budoucích setkání , které se týkají mlékárenského oboru. Časopis je i fórem pro mlékařskou i laickou veřejnost. Důležitým faktorem je i rychlost a aktuálnost informací. Časopis není sponzorován, je finančně soběstačný.

 

Detailní informace a pokyny pro autory jsou  uvedeny na stránkách časopisu:

 

 

http://www.mlekarskelisty.cz/o-nas.html  

 

csen

E-SHOP