Pomocné látky pro laboratoře

 Chemie pro laboratoře

informace a objednávky

název

popis

balení

skladování

DEIONIZOVANÁ (DEMINERALIZOVANÁ) VODA

Voda pro přípravu činidel, roztoků či vodních lázní pro laboratorní účely.

Plastové kanystry po 1, 5, 10 či 20 l (možno dohodnout individuální balení).

Po dobu 6 měsíců od data výroby při neporušeném těsnícím uzávěru obalu na suchém, chladném a temném místě.

FENOLFTALEIN

2% ethanolový roztok fenolftaleinu se používá jako barevný indikátor při stanovení titrační kyselosti mléka a mléčných výrobků.

Plastové kanystry po 5, 10 a 20 kg.

Po dobu 12 měsíců v uzavřených obalech na suchém a chladném místě.

ISOAMYLALKOHOL

Isoamylalkohol se používá jako činidlo při stanovení tučnosti mléka a mléčných výrobků Gerberovou metodou.

Lékovky po 1.000 ml.

Po dobu 24 měsíců na suchém, chladném a temném místě.

KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ, 0,25N
(HCl)

Čtvrtnormální kyselina chlorovodíková se používá jako titrační činidlo pro laboratorní účely.

Plastové kanystry po 1, 5, 10 či 20 l (možno dohodnout individuální balení).

Po dobu 6 měsíců od data výroby při neporušeném těsnícím uzávěru obalu na suchém, chladném a temném místě.

KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ, 31%
(solná, HCl)

Kyselina chlorovodíková se používá pro čištění a úpravy kovových povrchů.

Plastové kanystry po 1, 5 či 10 l (možno dohodnout individuální balení).

Po dobu 6 měsíců od data výroby při neporušeném těsnícím uzávěru obalu na suchém, chladném a temném místě.

KYSELINA SÍROVÁ, 62% 
(van Gulikova, H2SO4)

Van Gulikova kyselina se používá ke stanovení tučnosti vyrobených sýrů.

Plastové kanystry po 7,5 kg.

V dobře větratelných skladech.

KYSELINA SÍROVÁ, 90-91% 
(Gerberova, H2SO4)

Gerberova kyselina se používá ke stanovení tučnosti mléka a mléčných výrobků Gerberovou metodou.

Plastové kanystry po 9,1 kg.

V dobře větratelných skladech.

LOUH SODNÝ, 0,25N
(NaOH)

Čtvrtnormální sodný louh se používá ke stanovení titrační kyselosti mléka a mléčných výrobků.

Plastové kanystry po 20 kg.

Po dobu 6 měsíců od data výroby při neporušeném těsnícím uzávěru obalu na suchém, chladném a temném místě.

 

FYZIOLOGICKÝ ROZTOK
obyčejný

Ředicí fyziologický roztok pro maximální výtěžnost mikrobiologické kultivace. Dle ČSN EN ISO 6887-1.

 

 

Skleněné lahve po 1 000 ml, 90 ml nebo jednorázové plastové zkumavky po 9 ml (možno dohodnout individuální balení).

 

 

Po dobu 6 měsíců od data výroby při neporušeném těsnícím uzávěru obalu na suchém, chladném a temném místě.

 

 

FYZIOLOGICKÝ ROZTOK
s tryptonem

FYZIOLOGICKÝ ROZTOK
s peptonem

 

Tuto nabídku dále rozšiřujeme. Uvítáme Vaše návrhy a připomínky.

 

informace a objednávky

csen

E-SHOP