Živné půdy

Živné půdy k mikrobiologickým rozborům (polotuhé)

 

 

Živné půdy

 

informace a objednávky

 

Na základě Vaší poptávky jsme Vám schopni dodávat
i jiné živné půdy, činidla a roztoky
než níže uvedené.

 

Živné půdy dodáváme standardně v balení po 180 ml,
je však možné dohodnout i jiná balení,
např. po 500 ml a 800 ml média.

 

 

 

VČŽL

(VRBL)

Agarová živná půda s krystalovou violetí, neutrální červení, žlučovými solemi a laktózou. Používá se ke stanovení počtu koliformních bakterií dle ČSN ISO 4832.

 

Základní balení: Skleněné lahvičky po 180 ml živné půdy.

 

VČŽG

(VRBD, VRBG)

Selektivní agarová živná půda s krystalovou violetí, neutrální červení, žlučovými solemi  a glukózou. Používá se ke stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae.

 

Základní balení: Skleněné lahvičky po 180 ml živné půdy.

 

GTK

(Plate Count Agar)

Agarová živná půda s glukózou, tryptonem a kvasničným extraktem. Používá se ke stanovení celkového počtu mikroorganismů.

 

Základní balení: Skleněné lahvičky po 180 ml živné půdy.

 

GTK - AB

Agarová živná půda GTK s přídavkem čínské modři. Používá se ke stanovení celkového počtu mikroorganismů (umožňuje rozlišení acidogenních a alkaligenních mikroorganismů).

 

Základní balení: Skleněné lahvičky po 180 ml živné půdy.

 

GTK - M

Agarová živná půda GTK s přídavkem sušeného odstředěného mléka. Používá se ke stanovení celkového počtu mikroorganismů v mléce a mléčných výrobcích podle ČSN ISO 6610.

Tuto půdu lze použít také ke stanovení psychrotrofních mikroorganismů v mléce.

 

Základní balení: Skleněné lahvičky po 180 ml živné půdy.

 

GKCh

(YGC)

Agarová živná půda s glukózou, kvasničným extraktem a chloramfenikolem. Používá se ke stanovení kvasinek a plísní podle ČSN ISO 6611.

 

Základní balení: Skleněné lahvičky po 180 ml živné půdy.

 

CHROMOGENNÍ AGAR

Selektivní agarová živná půda. Používá se k současnému stanovení koliformních bakterií a Escherichia coli ve vodě a v potravinách.

 

Základní balení: Skleněné lahvičky po 180 ml živné půdy.

 

CHROMOGENNÍ TBX

Selektivní agarová půda s přídavkem žlučových solí. Používá se pro detekci a stanovení počtu Escherichia coli. Růst doprovodné Gram-pozitivní mikroflóry je inhibován žlučovými solemi a vyšší inkubační teplotou 44 °C.

 

Základní balení: Skleněné lahvičky po 180 ml živné půdy.

 

2% BGB bujón

(Brilliant Green Bile)

Selektivní živná půda s přídavkem briliantové zeleně a žluči, který potlačuje růst anaerobních Gram pozitivních bakterií zkvašujících laktózu a vytváří vhodné prostředí pro růst koliformních kmenů, pro které je při zkvašování laktózy typická rychlá tvorba plynu.

Ekonomicky výhodnější než EE bujón.

 

Základní balení: Skleněné lahvičky po 180 ml živné půdy (základní  koncentrace).
Skleněné lahvičky po 50 ml média (dvojnásobná  koncentrace).

 

M.R.S.

Diagnostická živná půda. Používá se ke stanovení počtu bakterií rodu Lactobacillus v potravinách podle ČSN ISO 15 211:2000.

 

Základní balení: Skleněné lahvičky po 180 ml živné půdy.

 

M.R.S. 54

Diagnostická živná půda. Používá se ke stanovení počtu bakterií Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus podle ČSN ISO 7889.

 

Základní balení: Skleněné lahvičky po 180 ml živné půdy.

 

M 17

Diagnostická živná půda. Používá se k detekci mléčných streptokoků a jejich bakteriofágů podle ČSN ISO 7889.

 

Základní balení: Skleněné lahvičky po 180 ml živné půdy.

 

RCM

Živná půda. Používá se ke stanovení počtu sporulujících anaerobních mikroorganismů (rod Clostridium) v mléčných výrobcích.

 

Základní balení: Skleněné lahvičky po 180 ml živné půdy.

 

BAIRD-PARKER agar
s vaječným žloutkem a telluričitanem

Selektivní živná půda. Používá se k izolaci a identifikaci koaguláza pozitivních stafylokoků v potravinách, biologických vzorcích, kosmetických a farmaceutických materiálech.

 

Základní balení: Skleněné lahvičky po 95 ml živné půdy + vaječný žloutek s telluričitanem.

 

BAIRD-PARKER agar
s králičí plazmou a fibrinogenem

Selektivní  živná  půda. Používá se k izolaci a identifikaci koaguláza pozitivních stafylokoků v potravinách, biologických vzorcích, kosmetických a farmaceutických materiálech.

 

Základní balení: Skleněné lahvičky po 90 ml živné půdy + králičí plazma s fibrinogenem.

 

GLIM

Diagnostická živná půda. Používá se ke stanovení počtu bakterií propionového kvašení v mléce a mléčných výrobcích.

 

Základní balení: Skleněné lahvičky po 100 ml živné půdy.

 

GLIM + FGN

Diagnostická živná půda se suplementem FGN. Používá se ke stanovení počtu bakterií propionového kvašení ve vzorcích s jejich nízkým počtem.

 

Základní balení: Skleněné lahvičky po 95 ml živné půdy + 5 ml suplementu FGN.

 

FHN

Diagnostická živná půda s přídavkem suplementu VN. Používá se ke stanovení počtu fakultativně heterofermentativních laktobacilů ve výrobcích pro lidskou výživu a ke krmení zvířat.

 

Základní balení: Skleněné lahvičky po 100 ml živné půdy + suplement VN.

 

TSA

Živná půda. Používá se ke stanovení počtu bifidogenních bakterií ve výrobcích pro lidskou výživu.

 

Základní balení: Skleněné lahvičky po 180 ml živné půdy + suplement D.

 

EC bujón

(EC Broth)

Selektivní médium. Používá se pro diferenciaci fekálních koliformních bakterií a konfirmaci Escherichia coli v potravinách a v prostředí.

 

Základní balení: Skleněné lahvičky po 180 ml živné půdy.

 

TTC
laktózový agar s tergitolem

Agarová živná půda s tergitolem. Používá se ke stanovení počtu koliformních bakterií a Escherichia coli ve vodě pro lidskou výživu.

 

Základní balení: Skleněné lahvičky po 180 ml živné půdy + suplement.

 

MÉDIUM dle SLANETZE a BARTLEYOVÉ

Médium se používá ke stanovení intestinálních enterokoků podle ČSN EN ISO 7899–2.

 

Základní balení: Skleněné lahvičky po 180 ml živné půdy.

 

Žluč-eskulin-
-azidový agar

Agarová živná půda. Používá se k potvrzení a stanovení celkového počtu intestinálních enterokoků ve vodě metodou membránové filtrace podle ČSN EN ISO 7899–2.

 

Základní balení: Skleněné lahvičky po 180 ml živné půdy.

 

m-FC agar

Agarová živná půda. Používá se ke stanovení počtu termotolerantních koliformních bakterií a Escherichia coli podle TNV 757835.

 

Základní balení: Skleněné lahvičky po 180 ml živné půdy.

 

Agar s kvasničným extraktem

Agarová živná půda. Používá se ke stanovení celkového počtu kultivovatelných mikroorganismů ve vodě podle ČSN EN ISO 6622.

 

Základní balení: Skleněné lahvičky po 180 ml živné půdy.

 

Masopeptonový agar (MPA) č. 2

Univerzální živná půda. Používá se ke kultivaci méně náročných mikroorganismů.

 

Základní balení: Skleněné lahvičky po 180 ml živné půdy.

 

KEA

Selektivní živná půda. Používá se ke stanovení enterokoků technikou počítání kolonií.

 

Základní balení: Skleněné lahvičky po 180 ml živné půdy.

 

Sladinový agar

Agarová živná půda. Používá se ke stanovení počtu kvasinek a plísní.

 

Základní balení: Skleněné lahvičky po 180 ml živné půdy.

 

Vodný agar

Agarová živná půda. Používá se jako doplněk v případě, že zkoumaný vzorek obsahuje mikroorganismy, jejichž kolonie přerůstají povrch živné půdy.

 

Základní balení: Skleněné lahvičky po 180 ml živné půdy.

 

TSC

Selektivní agarová živná půda. Používá se k izolaci a ke stanovení počtu vegetativních a výtrusových forem Clostridium perfringens.

 

Základní balení: Skleněné lahvičky po 180 ml živné půdy + suplement.

 

DG 18

(dichloran glycerolový agar)

Selektivní agarová živná půda s 18 % hm. dichloranu glycerolu a s nízkou aktivitou vody (aw) pro xerofilní plísně ze sušených a polosušených potravin a dále všeobecné médium pro kvantifikaci kvasinek a plísní v potravinách – dle ČSN ISO 21527-2. Např. pro sušené ovoce, koření, cukroví, cereálie, ořechy, sušené maso a ryby.

 

Základní balení: Skleněné lahvičky po 180 ml živné půdy.

 

DRBC

Chloramfenikolový agar s dichloranem a bengálskou červení (DRBC) je selektivní médium pro kultivaci kvasinek a plísní, které se podílejí na kažení potravin, dle ČSN ISO 21527-1. Přídavek dichloranu inhibuje přerůstání plísní RhizopusMucor a umožňuje médiu podporovat růst těch druhů, které nelze izolovat na médiích bez jeho přítomnosti. Inhibice přerůstajících plísní a omezení velikosti kolonií usnadňuje detekci mykotoxigenních plísní a dalších druhů, které se podílejí na kažení potravin.

 

Základní balení: Skleněné lahvičky po 180 ml živné půdy.

 

GSP agar

Selektivní živná půda pro průkaz pseudomonád a aeromonád v potravinách, odpadních vodách a zařízeních potravinářského průmyslu. Selektivitu živné půdy je možné zvýšit přídavkem selektivního inhibitoru penicilinu.

 

Základní balení: Skleněné lahvičky po 180 ml živné půdy + zkumavky s penicilinem.

 

informace a objednávky

 

Nacházíte se: Home > Závod TÁBOR > Produkty > Živné půdy >
csen

E-SHOP