MILCOM - projekty

MILCOM a.s. - Projekty

 

Pracovníci MILCOM a.s. jsou řešiteli výzkumných projektů, které přispívají především k rozvoji poznání v oboru zpracování mléka, jeho využití jako potraviny, jeho vlivu na zdraví člověka a k rozvoji metod stanovování parametrů a vlastností mléka, mléčných produktů a jejich kvality a zdravotní nezávadnosti. Jedná se o rozvoj poznání v oblasti chemického složení mléka a mléčných výrobků, mikrobiologie mléka a mléčných výrobků, především o poznání vlivu čistých mlékařských mikrobiálních kmenů a kultur na kvalitu výrobků a mikrobiálních kultur majících vliv na zdraví člověka. Příspěvek k rozvoji tohoto poznání jak v rámci základního, tak především aplikovaného výzkumu je spojen s ověřováním v poloprovozním a provozním měřítku a s uváděním do mlékařské praxe.

 

 

csen

E-SHOP