DEN VÚM 2019

 

VÚM s.r.o., výzkumná organizace s finanční podporou Ministerstva zemědělství ČR dle rozhodnutí RO1419

 

 

VÚM s.r.o., výzkumná organizace s finanční podporou Ministerstva zemědělství ČR

dle rozhodnutí RO1419

 

pořádá 

 

XXII. den VÚM

 

konference se bude konat

 

 

ve čtvrtek 4. dubna 2019

v Hotelu Olšanka v Praze

 

Den VUM je součástí aktivit České akademie zemědělských věd.

 


 

 PROGRAM WORKSHOPU 

8:45

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

9:15

Současná situace na trhu s mlékem 

Ing. J. Kopáček, CSc. - ČMSM

10:15

Výzkumná činnost VÚM

Ing. O. Elich a kol. – VÚM

10:40

Vývoj nových mléčných výrobků a doplňků stravy s přídavkem mikrořas

Ing. J. Smolová a kol. – VÚM

11:05

Fortifikace mléčných výrobků vitaminem D - výsledky nutričního testu

Ing. I.Němečková, Ph.D. a kol. – VÚM

11:30

Kalibrace infračervených analyzátorů mléka

Ing. M. Švejcarová a kol. – VÚM

11:50

 PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ 

12:30

Balení tekutých a kašovitých výrobků

Ing. J. Weberschinke – VÚM

12:55

Zkrmování siláží luskovino-obilných směsek dojnicím a kvalita syrového kravského mléka

prof. Ing. O. Hanuš, Ph.D. a kol. – VÚM

13:20

Nebakteriální původci mastitid

Ing. R. Seydlová, Ph.D. – VÚM

13:45

Membránové procesy ve výrobě kyseliny mléčné pro výrobu hydrogelů

Ing. J. Drbohlav, CSc a kol.  – VÚM

14:10

Sbírka mlékárenských mikroorganismů CCDM – činnost a výzkumné aktivity

Ing. L. Bár a kol. – VÚM

14:30

DISKUZE A ZÁVĚR WORKSHOPU

csen

E-SHOP