DEN VÚM 2018

 

VÚM s.r.o., výzkumná organizace s finanční podporou Ministerstva zemědělství ČR dle rozhodnutí RO1418

 

 

LOGO XXI. DNE VÚM

 

 

 

VĚDA, VÝZKUM, INOVACE

POMOC PRAXI, KVALITA MLÉKA, FERMENTOVANÉ VÝROBKY, PROBIOTIKA

 

 

konference se bude konat

 

 

ve čtvrtek 19. dubna 2018

v Hotelu Olšanka v Praze


 

 

PROGRAM WORKSHOPU 

8:45

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

9:15

SOUČASNÁ SITUACE NA TRHU S MLÉKEM

Ing. J. Kopáček, CSc. - ČMSM

10:15

MLÉKÁRENSKÝ VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ A POMOC PRAXI 

Ing. I. Němečková, Ph.D. a kol. - VÚM

10:45

ZKUŠENOSTI VÚM S PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Ing. J. Drbohlav, CSc. - VÚM

11:05

HYGIENICKÁ KVALITA MLÉKA V ČR

Ing. R. Seydlová, Ph.D. - VÚM

11:30

 PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ 

12:15

METODICKÉ MOŽNOSTI PRO TESTOVÁNÍ ÚČINNOSTI SANITAČNÍCH ROZTOKŮ VŮČI RIZIKOVÝM MIKROORGANISMŮM

Ing. I. Němečková, Ph.D. a kol. - VÚM

12:45

AKTUÁLNÍ TRENDY VE VÝVOJI NOVÝCH MLÉČNÝCH I NEMLÉČNÝCH VÝROBKŮ

Ing. J. Peroutková a kol. - VÚM

13:05

SBÍRKA MLÉKÁRENSKÝCH MIKROORGANISMŮ (CCDM) LAKTOFLORA - VÝZKUM A ČINNOST PRO PRAXI

Ing. M. Kavková, Ph.D. - VÚM

13:25

MILCOM a.s. a VÚM s.r.o PRO PODPORU MLÉKÁRENSKÉ PRAXE

Ing. J. Cicvárek - MILCOM a.s.

13:40

DISKUZE A ZÁVĚR WORKSHOPU

csen

E-SHOP