DEN VÚM 2017

 

 DEN VÚM JE SOUČÁSTNÍ AKTIVIT ČESKÉ AKADEMIE ZEMĚDĚLSKÝCH VĚD.

 

 

 

LOGO

 

 

 

VĚDA, VÝZKUM, INOVACE

POMOC PRAXI, KVALITA MLÉKA, FERMENTOVANÉ VÝROBKY, PROBIOTIKA

 

 

konference se konala

 

 

ve středu 26. dubna 2017

v Hotelu Olšanka v Praze


 

 

PROGRAM

Konference v rámci udržitelnosti projektu Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství, 
CZ.1.07/2.3.00/09.0081, www.mlekarstvi.cz.

8:45

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

9:15

SOUČASNÁ SITUACE NA TRHU S MLÉKEM

Ing. J. Kopáček, CSc. - ČMSM

10:15

MLÉKÁRENSKÝ VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ A POMOC PRAXI 

Ing. P. Roubal, CSc. a kol. - VÚM s.r.o.

10:45

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY VLIVU KRMNÝCH ADITIV NA KVALITU MLÉČNÉHO TUKU ZÍSKANÉ V RÁMCI PROJEKTU QJ1310107 

Ing. M. Borková, Ph.D. a kol. - VÚM s.r.o.
doc. Ing. M. Fantová, CSc., Ing. M. Michnová - Katedra speciální zootechniky, ČZU v PRAZE 

11:05

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ VÝSLEDKY PROJEKTU QJ1210300 "SYSTÉMY JIŠTĚNÍ KVALITY A BEZPEČNOSTI MLÉKÁRENSKÝCH VÝROBKŮ VHODNÝMI METODAMI APLIKOVATELNÝMI V PRAXI" 

Ing. I. Němečková, Ph.D. a kol. - VÚM s.r.o.

11:25

BIOAKTIVNÍ OBALY S ANTIMIKROBIÁLNÍ KULTUROU PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL 

Ing. I. Němečková, Ph.D. - VÚM s.r.o.
Ing. Z. Pšeničková - SYNPO, a.s.
MVDr. T. Obr - INVOS, spol. s r.o. 

11:35

PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ PROJEKTU TECHKVAL KUS QJ1510339, KETÓZNÍ STAV DOJNIC A ANALÝZA VYBRANÝCH FAKTORŮ TECHNOLOGICKÉ KVALITY MLÉKA VČETNĚ VÝVOJE SPECIFICKÝCH METOD PŘÍSLUŠNÝCH ANALÝZ

prof. Ing. O. Hanuš, Ph.D., Mgr. J. Říha, Ph.D., Bc. J. Haňková, J. Kopecký, R. Jedelská - VÚM s.r.o.

12:00

 PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ 

12:45

 MEMBRÁNOVÉ PROCESY - ÚSPORY A INOVACE V MLÉKÁRENSKÉM PRŮMYSLU

 Ing. J. Drbohlav, CSc. - VÚM s.r.o.

13:05

KALIBRACE A KONTROLA MĚŘENÍ IR ANALYZÁTORŮ

Ing. O. Elich a kol. - MILCOM a.s.

13:25

VÝSLEDKY VÝZKUMU PRO INOVACE V PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Ing. P. Roubal, CSc. - VÚM s.r.o.

13:35

MILCOM a.s. a VÚM s.r.o. PRO PODPORU MLÉKÁRENSKÉ PRAXE

Ing. J. Cicvárek - MILCOM a.s.

13:50

DISKUZE A ZÁVĚR KONFERENCE

csen

E-SHOP