DEN VÚM 2015

 DEN VÚM JE SOUČÁSTNÍ AKTIVIT ČESKÉ AKADEMIE ZEMĚDĚLSKÝCH VĚD.

XVIII. DEN VÚM

VĚDA, VÝZKUM, INOVACE

POMOC PRAXI, KVALITA MLÉKA, FERMENTOVANÉ VÝROBKY, PROBIOTIKA

 

 

konference se konala

 

 

ve čtvrtek 23. dubna 2015

v Praze v hotelu Olšanka

 

 
Program konference
8:45

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

9:15

Současná situace na trhu s mlékem

Ing. J. Kopáček, CSc. (ČMSM)

10:10

Mlékárenský výzkum, vývoj, vzdělávání a pomoc praxi

Ing. P. Roubal, CSc. a kol. (VÚM s.r.o.)

10:40

Náplň činnosti, možnosti výzkumu, vývoje a služeb na detašovaném pracovišti VÚM Praha v Šumperku

Prof. Ing. O. Hanuš, Ph.D. (VÚM s.r.o.)

11:10

Využití syrovátky pro výrobu fermentovaných iontových nápojů a sycených syrovátkových nápojů

V. Zikán, Ing. A. Šalaková, CSc., M. Pechačová (VÚM s.r.o. )

11:30

Antimikrobiální látky přírodního původu a jejich potenciál pro mlékárenské aplikace 
(projekty QJ1210302 a TA03010546) 

Ing. I. Němečková, Ph.D., Ing. J. Chramostová, Ing. Š. Havlíková, Ing. E. Kvasničková, Ing. D. Mihalová, E. Pešek, RNDr. M. Klimešová, Ph.D., Ing. P. Roubal, CSc. (VÚM s.r.o. )

12:00

PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ

12:40

Vývoj mlékařských a pekařských výrobků s přidanou hodnotou

Ing. M. Lízalová, Ing. Š. Havlíková, Ing. E. Kvasničková, Mgr. E. Suchanová, Ing. J. Marková, Mgr. L. Bár, Ing. M. Kavková, Ph.D. (VÚM s.r.o. )

13:10

7th IDF INTERNATIONAL SYMPOSIUM on Sheep, Goat and Other Non-Cow Milk
Postřehy a zajímavosti z konference IDF 

V. Zikán, Ing. M. Švejcarová (VÚM s.r.o. )

13:40

MILCOM a.s. a VÚM s.r.o. pro podporu mlékárenské praxe

Ing. J. Cicvárek a kol. (MILCOM a.s.)

14:10

DISKUZE A ZÁVĚR KONFERENCE

 

V rámci udržitelnosti projektu Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství, CZ.1.07/2.3.00/09.0081, www.mlekarstvi.cz

BEZ ÚČASTNICKÉHO POPLATKU 

 

 

 

 

 

 

 
 
csen

E-SHOP