DEN VÚM 2014

VĚDA, VÝZKUM, INOVACE

POMOC PRAXI, KVALITA MLÉKA, FERMENTOVANÉ VÝROBKY, PROBIOTIKA

 

 

konference se konala

 

 

v úterý 8. dubna 2014

v Praze v Hotelu Krystal (místnost č. 249)

 

 PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ
Program konference
8:45

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

9:15

Současná situace na trhu s mlékem

 

Ing. J. Kopáček, CSc. (ČMSM)

10:10

Mlékárenský výzkum, vývoj, vzdělávání a pomoc praxi

 

Ing. P. Roubal, CSc. a kol. (VÚM s.r.o.)

10:40

Vývoj procentuálního záchytu kontaminující mastitidní mikroflóry v syrovém mléce
(2003-2013)

 

Ing. R. Seydlová (MILCOM a.s.)

11:10

Využití metody DART k průkazu falšování mléčných a masných výrobků

 

Ing. O. Elich (VÚM s.r.o.)
Ing. M. Švejcarová (VÚM s.r.o.)
Ing. M. Borková, Ph.D. (VÚM s.r.o.)
prof. Ing. J. Hajšlová, CSc. (VŠCHT Praha)
Ing. V. Hrbek (VŠCHT Praha)

11:30

Praktická doporučení pro kultivační stanovení nežádoucích Gram-negativních aerobních bakterií

 

Ing. I. Němečková, Ph.D. (VÚM s.r.o.)
Ing. J. Chramostová (VÚM s.r.o.)
E. Pešek (VÚM s.r.o.)
Ing. I. Jebavá, Ph.D. (VŠCHT Praha)
Ing. S. Purkrtová (VŠCHT Praha)
Ing. P. Roubal, CSc. (VÚM s.r.o.)

12:00

PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ

12:40

Testování potencionálního prebiotického účinku oligo- a polysacharidů izolovaných z biologických materiálů (mateřské mléko) a rostlinných substrátů (extrakty Stevia rebaudiana a Pfaffia glomerata)

 

MVDr. G. Kunová (VÚM s.r.o.)

prof. Dr. A. J. B. de Oliveira (Odd. farmakologie, Státní univerzita v Maringá, Brazílie)

Ing. R. Švejstil (Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky, FAPPZ, ČZU)

prof. Ing. V. Rada, CSc. (Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky, FAPPZ, ČZU)

13:10

Probiotický potenciál kmene Enterococcus durans CCDM 922

 

Ing. I. Lisová (VÚM s.r.o.)
MVDr. G. Kunová (VÚM s.r.o.)
Ing. V. Dráb (VÚM s.r.o.)
RNDr. J. Bártová, CSc. (ÚKES, Praha)
RNDr. L. Kolesár, Ph.D. (IKEM, Praha)
MVDr. Z. Jaglič, Ph.D. (VÚVeL, v.v.i.)

13:40

MILCOM a.s. a VÚM s.r.o. pro podporu mlékárenské praxe

 

Ing. J. Cicvárek a kol. (MILCOM a.s.)

14:10

DISKUZE A ZÁVĚR KONFERENCE

 

BEZ ÚČASTNICKÉHO POPLATKU 

 

 

Pro účastníky Dne VÚM jsou na adrese 

http://ulozto.cz/x34pz2Vn/xvii-den-vum-2014-zip 

 do 30. 4. k dispozici prezentace přednášejících.

Heslo Vám rád sdělím na e-mailu: cicvarek@milcom-as.cz.

 

XVII. DEN VÚM XVII. DEN VÚM 

Ing. Petr Roubal, CSc. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

Ing. Růžena Seydlová

Ing. Ondřej Elich

Ing. Irena Němečková, Ph.D.MVDr. Gabriela KunováIng. Ivana LisováIng. Jiří Cicvárek

 

 

 

 
 
csen

E-SHOP