Akreditovaná laboratoř, rozbory mléka

Areditovaná zkušební laboratoř MILCOM a.s. VÚM:

 

Laboratoř je akreditovaná podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Českým institutem pro akreditaci o.p.s. jako  zkušební laboratoř č. 1319.

 

V rámci akreditace provádí chemické, fyzikálněchemické a mikrobiologické rozbory mléka, mléčných výrobků, kojenecké a dětské výživy, mlékařských kultur, ale také výrobků pro lidskou výživu, krmení zvířat, bakteriálních suspenzí, startovacích kultur - viz seznam akreditovaných zkoušek níže.

 

Mimo rámec akreditace provádí další neakreditované zkoušky v oblasti mikrobiologické kvality mléka a mléčných výrobků a vody. Poskytuje poradenskou a konzultační činnost v oblasti mlékařské a potravinářské výroby

 

 

Spokojenost zákazníků:

 

Žádáme naše zákazníky o hodnocení spokojenosti se službami naší zkušební laboratoře, vyplněním krátkého dotazníku.

 

 

Seznam akreditovaných zkoušek:

 

Pořadové
číslo 
zkoušky

Přesný název zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody

Předměty zkoušek

1

Stanovení obsahu celkové sušiny gravimetricky

ČSN ISO 6731

mléko, smetana a zahuštěné neslazené mléko

2

Stanovení obsahu vody gravimetricky - vlhkost

ČSN 57 0105-13

sušené mléko

3

Stanovení obsahu tuku
Vážková metoda
(Referenční metoda)

ČSN EN ISO 1211

mléko syrové a technologicky zpracované

4

Stanovení obsahu tuku
butyrometricky

ČSN ISO 2446

mléko

5

Stanovení obsahu celkových bílkovin
Kjeldahlova metoda

SOP 1 
(ČSN 57 0530)

tekuté, zahuštěné, sušené mléko, smetana, kasein

6

Stanovení obsahu laktózy
komerční soupravou
Lactose/D-Galactose Assay Kit MEGAZYME

SOP 2 
(IDF 79B:1991, manuál firmy MEGAZYME)

mléko, zahuštěné mléko, sušené mléko

7

Stanovení obsahu tukuprosté sušiny dopočtem z naměřených hodnot - TPS

ČSN 57 0530, čl. 40

mléko

8

Stanovení obsahu kaseinu
Kjeldahlova metoda

SOP 5
(ČSN 57 0530)

mléko

9

Stanovení obsahu tuku butyrometricky

ČSN 57 0530, čl. 86

smetana

10

Stanovení tuku
Vážková metoda
(Referenční metoda)

ČSN EN ISO 2450

smetana

16

Stanovení bodu mrznutí kryoskopicky

ČSN EN ISO 5764

tekuté mléko

17

Horizontální metoda pro stanovení celkového počtu MO-Část 1: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

ČSN EN ISO 4833-1

výrobky pro lidskou výživu a ke krmení zvířat na bázi mléka

18

Horizontální metoda stanovení počtu β-glukuronidázopozitivních Escherichia coli
Část 2: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C

ČSN ISO 16 649-2

výrobky pro lidskou výživu a ke krmení zvířat na bázi mléka

19

Všeobecné pokyny pro stanovení počtu koliformních bakterií.
Technika počítání kolonií

ČSN ISO 4832

výrobky pro lidskou výživu a ke krmení zvířat na bázi mléka, bakteriální suspenze, mlékařské kultury

20

Stanovení počtu jednotek kvasinek a nebo plísní tvořící kolonie
Technika počítání kolonií vykultivovaných při 25 °C

ČSN ISO 6611

mléko a mléčné výrobky

21

Stanovení počtu psychrotrofních mikroorganismů - Technika stanovení počtu kolonií při 21 °C (Rychlá metoda)

ČSN ISO 8552

 

mléko

22

Stanovení počtu charakteristických mikroorganismů.
Technika stanovení počtu při 37 °C

ČSN ISO 7889

jogurt a jogurtové výrobky

23

Metody pro průkaz a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae
Část 2: Technika počítání kolonií

ČSN ISO 21528-2

výrobky pro lidskou výživu a ke krmení zvířat na bázi mléka

24

Stanovení počtu presumptivních bifidobakterií-Technika počítání kolonií vykultivovaných při 37 °C

ČSN ISO 29 981

kysané mléčné výrobky, kojenecká a dětská výživa na bázi mléka,  startovací kultury, doplňky stravy na bázi mléka

 

Vysvětlivky:

IDF - International Dairy Federation - Mezinárodní mlékařská federace

SOP - Standardní operační postup

VÚM - Výzkumný ústav mlékárenský

 

csen

E-SHOP