Živné půdy

Živné půdy k mikrobiologickým rozborům - polotuhé živné půdy

informace a objednávky

název popis balení skladování
VČŽL Agarová živná půda s krystalovou violetí, neutrální červení, žlučovými solemi a laktózou. Používá se ke stanovení počtu koliformních bakterií dle ČSN ISO 4832. Skleněné lahvičky po 180ml živné půdy. V temnu
při teplotě 4 - 20°C.
VČŽG Selektivní agarová živná půda s krystalovou violetí, neutrální červení, žlučovými solemi a glukózou. Používá se ke stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae podle ČSN ISO 21528-2 Skleněné lahvičky po 180ml živné půdy. V temnu
při teplotě 4 - 20°C (doporučujeme skladovat v chladu).
GTK Agarová živná půda s glukózou, tryptonem a kvasničným extraktem. Používá se ke stanovení celkového počtu mikroorganismů. Skleněné lahvičky po 180ml živné půdy. V temnu
při teplotě 4 - 20°C.
GTK - AB Agarová živná půda GTK s přídavkem čínské modři. Používá se ke stanovení celkového počtu mikroorganismů ( umožňuje rozlišení acidogenních a alkaligenních mikroorganismů ). Skleněné lahvičky po 180ml živné půdy. V temnu
při teplotě 4 - 20°C.
GTK - M Agarová živná půda GTK s přídavkem sušeného odstředěného mléka. Používá se ke stanovení celkového počtu mikroorganismů v mléce a mléčných výrobcích podle ČSN ISO 6610. Tuto půdu lze použít také ke stanovení psychrotrofních mikroorganismů v mléce. Skleněné lahvičky po 180ml živné půdy. V temnu
při teplotě 4 - 20°C.
GKCh Agarová živná půda s glukózou, kvasničným extraktem a chloramfenikolem. Používá se ke stanovení kvasinek a plísní podle ČSN ISO 6611. Skleněné lahvičky po 180ml živné půdy. V temnu
při teplotě 4 - 8°C.
CHROMOGENNÍ AGAR Selektivní agarová živná půda. Používá se k současnému stanovení koliformních bakterií a Escherichia coli ve vodě a potravinách. Skleněné lahvičky po 180ml živné půdy. V temnu
při teplotě 4 - 8°C.
CHROMOGENNÍ TBX

Selektivní agarová půda s přídavkem žlučových solí. Používá se pro detekci a stanovení počtu Escherichia coli. Růst doprovodné G+ mikroflory je inhibován žlučovými solemi a vyšší inkubační teplotou 44°C.Podle ČSN ISO 16649-1, 16649-2

Skleněné lahvičky po 180ml živné půdy. V temnu
při teplotě 4 - 8°C.
EE Bujón Selektivní médium s přídavkem žlučových solí a briliantové zeleně. Používá se k pomnožení bakterií rodu Enterobacteriaceae při mikrobiologickém zkoušení potravin. Skleněné lahvičky po 180ml média - základní koncentrace. Skleněné lahvičky po 50ml média - dvojnásobná koncentrace. V temnu
při teplotě 4 - 8°C.
MRS agar Diagnostická živná půda. Používá se ke stanovení počtu bakterií rodu Lactobacillus v potravinách podle ČSN ISO 15211 : 2000. Skleněné lahvičky po 180ml živné půdy. V temnu
při teplotě 4 - 8°C.
MRS 54 agar Diagnostická živná půda. Používá se ke stanovení počtu bakterií Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus podle ČSN ISO 7889. Skleněné lahvičky po 180ml živné půdy. V temnu
při teplotě 4 - 8°C.
M 17 agar Diagnostická živná půda. Používá se k detekci mléčných streptokoků a jejich bakteriofágů podle ČSN ISO 7889. Skleněné lahvičky po 180ml živné půdy. V temnu
při teplotě 4 - 8°C.
RCM Selektivní živná půda. Používá se ke stanovení počtu sporulujících anaerobních mikroorganismů ( rod Clostridium ) v mléčných výrobcích. Skleněné lahvičky po 180ml živné půdy. V temnu
při teplotě 4 - 8°C.
BAIRD - PARKER agar s vaječným žloutkem a teluričitanem Selektivní živná půda. Používá se k izolaci a identifikaci koagulázopozitivních stafylokoků v potravinách, biologických vzorcích, kosmetických a farmaceutických materiálech. Skleněné lahvičky po 95ml živné půdy a vaječný žloutek s teluričitanem. V temnu
při teplotě 4 - 8°C,
suplement
při teplotě 2 - 8°C.
BAIRD - PARKER agar s králičí plazmou a fibrinogenem Selektivní živná půda. Používá se k izolaci a identifikaci koagulázopozitivních stafylokoků v potravinách, biologických vzorcích, kosmetických a farmaceutických materiálech. Skleněné lahvičky po 90ml živné půdy a králičí plazma s fibrinogenem. V temnu
při teplotě 4 - 8°C,
suplement
při teplotě 2 - 8°C.
GLIM Diagnostická živná půda. Používá se ke stanovení počtu bakterií propionového kvašení v mléce a mléčných výrobcích. Skleněné lahvičky po 100ml živné půdy. V temnu
při teplotě 4 - 8°C.
GLIM + FGN Diagnostická živná půda se suplementem FGN. Používá se ke stanovení počtu bakterií propionového kvašení ve vzorcích s jejich nízkým počtem Skleněné lahvičky po 95ml živné půdy a 5ml suplementu FGN. V temnu
při teplotě 4 - 8°C,
suplement
při teplotě -18°C.
FHN + VN Selektivní živná půda s přídavkem suplementu VN. Používá se ke stanovení počtu fakultativně heterofermentativních laktobacilů ve výrobcích pro lidskou výživu a ke krmení zvířat. Skleněné lahvičky po 100ml živné půdy a suplement VN. V temnu
při teplotě 4 - 8°C,
suplement
při teplotě -18°C.
TSA Selektivní živná půda. Používá se ke stanovení počtu bifidogenních bakterií ve výrobcích pro lidskou výživu. Skleněné lahvičky po 180ml živné půdy a suplement D. V temnu
při teplotě 4 - 8°C,
suplement
při teplotě -18°C.
EC Broth Selektivní médium. Používá se pro diferenciaci fekálních koliformních bakterií a konfirmaci Escherichia coli v potravinách a v prostředí. Skleněné lahvičky po 180ml média. V temnu
při teplotě 4 - 8°C.
TTC laktózový agar s tergitolem Agarová živná půda s tergitolem. Používá se ke stanovení počtu koliformních bakterií a Escherichia coli ve vodě pro lidskou výživu. Skleněné lahvičky po 180ml živné půdy a roztok. V temnu
při teplotě 4 - 8°C,
suplement
při teplotě -18°C.
MÉDIUM podle SLANETZE A BARTLEYOVÉ Médium se používá ke stanovení intestinálních enterokoků podle ČSN EN ISO 7899 - 2. Skleněné lahvičky po 180ml média. V temnu
při teplotě 4 - 8°C.
Žluč-eskulin-azidový agar Agarová živná půda. Používá se k potvrzení a stanovení celkového počtu intestinálních enterokoků ve vodě metodou membránové filtrace podle ČSN EN ISO 7899 - 2. Skleněné lahvičky po 180ml živné půdy. V temnu
při teplotě 4 - 8°C.
m-FC agar Agarová živná půda. Používá se ke stanovení počtu termotolerantních koliformních bakterií a Escherichia coli podle TNV 757835. Skleněné lahvičky po 180ml živné půdy. V temnu
při teplotě 4 - 8°C.
Agar s kvasničným extraktem Agarová živná půda. Používá se ke stanovení celkového počtu kultivovatelných mikroorganismů ve vodě podle ČSN EN ISO 6622. Skleněné lahvičky po 180ml živné půdy. V temnu
při teplotě 4 - 8°C.
Masopeptonový agar ( MPA ) č.2 Universální živná půda. Používá se ke kultivaci méně náročných mikroorganismů. Skleněné lahvičky po 180ml živné půdy. V temnu
při teplotě 4 - 8°C.
KEA Selektivní živná půda. Používá se ke stanovení enterokoků technikou počítání kolonií. Skleněné lahvičky po 180ml živné půdy. V temnu
při teplotě 4 - 8°C.
Sladinový agar Agarová živná půda. Používá se ke stanovení počtu kvasinek a plísní v různých materiálech. Skleněné lahvičky po 180ml živné půdy. V temnu
při teplotě 4 - 8°C.
TSC agar Selektivní živná půda TSC agar se používá k izolaci a ke stanovení počtu vegetativních a výtrusových forem Clostridium perfringens v potravinách, klinických a ostatních vzorcích. Skleněné lahvičky po 180ml živné půdy. V temnu při teplotě 4 - 8°C, suplement při teplotě -18°C.
Vodný agar Živná půda Vodný agar se používá jako doplněk při stanovení celkového počtu mikroorganismů. Skleněné lahvičky po 180ml živné půdy. V temnu
při teplotě 4 - 8°C.

informace a objednávky


Nacházíte se: Home > Division Tábor > Products > Živné půdy >
csen