Syřidla

Syřidla

informace a objednávky

název popis balení skladování poznámka
LAKTOSIN Tekuté přírodní syřidlo živočišného původu o síle 1 : 10 000, obsahující enzym pepsin. Používá se k sýření mléka při výrobě tvarohu a některých sýrů. Plastové kanystry po 25 kg (velkoodběratelé). Plastové lahvičky po 200 ml a 50 ml(maloodběratelé). 3 měsíce od data výroby v  chladnu a temnu. U tekutého syřidla Laktosin je před expedicí testována v  laboratoři MILCOM a.s. jeho pepsinová aktivita. Toto syřidlo je průběžně testováno v  akreditované laboratoři SVS v Jihlavě. Výroba syřidla Laktosin je pod stálým dozorem Státní veterinární správy.
CAGLIFICIO CLERICI Tekuté dovozové přírodní chymozinové syřidlo živočišného původu o síle 1 : 15 000 v poměru 75% chymozinu a 25% pepsinu. Toto syřidlo je vhodné pro výrobu všech druhů sýrů s krátkou nebo dlouhou dobou zrání. Plastové kanystry po 30 kg V temnu při teplotě 3 – 7°C po dobu 12 měsíců. Každá fáze výroby tohoto syřidla je pod okamžitou kontrolou. Výrobce je držitelem certifikátu ISO 9002.
LAKTOCHYM Chymozinové syřidlo o síle 1 : 5 000. Toto syřidlo je vhodné pro výrobu všech druhů sýrů s krátkou nebo dlouhou dobou zrání.

Plastové lahvičky po 200 ml a 50 ml (maloodběratelé).

Plastové kanystry po 25 kg

   
MICROCLERICI Tekuté dovozové syřidlo mikrobiálního původu o síle 1 : 60 000. Toto syřidlo je vhodné pro výrobu všech druhů sýrů s krátkou nebo dlouhou dobou zrání. Plastové kanystry po 30 kg V temnu při teplotě 4 – 8°C po dobu 12 měsíců. Toto syřidlo splňuje požadavky Expertní komise pro potravinářská aditiva na čistotu a doporučení pro potravinářské enzymy Scientific Committee for Food EU. Každá fáze výroby tohoto syřidla je pod okamžitou kontrolou. Výrobce je držitelem certifikátu ISO 9002.
       

informace a objednávky

Nacházíte se: Home > Division Tábor > Products > Syřidla >
csen