Pomocné látky

Pomocné látky

informace a objednávky

název popis balení skladování
KYSELINA SÍROVÁ (GERBEROVA) Používá se ke stanovení tučnosti mléka a mléčných výrobků Gerberovou metodou. Plastové kanystry po 9,1 kg. Skladujte v  dobře větratelných skladech.
ISOAMYLALKOHOL Používá se jako činidlo při stanovení tučnosti mléka a mléčných výrobků Gerberovou metodou. Lékovky po 1000 ml. Po dobu 24 měsíců na suchém, chladném a temném místě
ČTVRTNORMÁLNÍ LOUH SODNÝ ( 0,25 N NaOH ) Používá se ke stanovení titrační kyselosti mléka a mléčných výrobků. Plastové kanystry po 20 kg. Po dobu 6 měsíců od data výroby při neporušeném těsnícím uzávěru obalu na suchém, chladném a temném místě.
FENOLFTALEIN 2% roztok se používá jako indikátor zbarvení při stanovení titrační kyselosti mléka a mléčných výrobků. Plastové kanystry po 5, 10 a 20 kg. Po dobu 12 měsíců v uzavřených obalech na suchém a chladném místě.
ROSTLINNÁ BARVA DO SÝRŮ Přidává se ve formě vodného roztoku do mléka při výrobě sýrů. Podílí se na jejich přirozené barvě. Plastové kanystry po 20 kg. Po dobu 3 měsíce od data výroby v chladnu a temnu.
KYSELINA SÍROVÁ 62% (VAN GULIKOVA) Kyseliny sírové 62% (van Gulikovy) se používá ke stanovení tučnosti vyrobených sýrů. Plastové kanystry po 7,5 kg. Skladujte v dobře větratelných skladech.
KYSELINA SÍROVÁ 64 - 65% Kyselina sírová 64 - 65 % se používá ke stanovení tučnosti zakysaných mléčných výrobků a plísňových sýrů. Plastové kanystry po 7,5 kg. Skladujte v dobře větratelných skladech.

informace a objednávky

Nacházíte se: Home > Division Tábor > Products > Pomocné látky >
csen