Vzdělávací programy

Vzdělávací programy:

 

MILCOM - Výzkumný ústav mlékárenský nabízí:

 

 

 • Školení formou Workshopů pro pracovníky řízení jakosti, pracovníky laboratoří, technology / např. tvaroháře a sýraře/ , pracovníky nákupu a další pracovníky, včetně tzv. „nemlékařů“.

 

 • Konzultace vývoje nových produktů s různými benefity

 

Témata školení:


 • Složení mléka a jeho vliv na kvalitu mlékárenských produktů
 • Mikrobiologie mléka a mléčných produktů a vliv na jejich kvalitu a bezpečnost
 • Mikrobiologická kontrola v praxi, monitoring výrobních procesů
 • Mlékařské kultury a jejich hodnocení a kontrola
 • Výroba kysaných výrobků a dezertů
 • Výroba mléčných produktů dle zaměření podniku
 • Výroba tvarohů a sýrů, jejich technologická a mikrobiologická rizika, výtěžnost
 • Vady mlékárenských produktů a systém prevence
 • Správná hygienická a výrobní praxe
 • Vliv technických parametrů staveb, strojů a zařízení na stálou jakost

 

Všechna témata se upravují a doplňují  podle dohody se zadavatelem

Veškeré konzultace, školení a spolupráce jsou vedeny v rovině přísně důvěrné

 

Tato školení mají dlouholetou tradici a využívají je české i nadnárodní společnosti.

 

csen