Kruhové testy

 

Kruhové testy

 

MILCOM a.s. jako pilotní pracoviště ČIA pořádá každoročně mezilaboratorní porovnávací zkoušky v oblasti mikrobiologie a chemie mléka.

 

Laboratořím mlékáren v ČR a SR nabízíme pro mezilaboratorní porovnání:

 

  • mléčné tekuté vzorky s definovanými obsahy základních složek mléčné sušiny (tuk, bílkoviny, laktóza, sušina) – chemie mléka

 

odstředěné mléko

polotučné a plnotučné mléko

smetana

 

  • vzorky sušeného mléka s želatinovým diskem se  stanoveným počtem mikroorganismů – mikrobiologie mléka

 

CMP

koliformní bakterie

E. coli

Enterobacteriaceae

kvasinky

 

  • vzorky roztoků chloridu sodného se stanoveným bodem mrznutí

 

Vyhodnocení testů provádí organizátor podle běžně používaných postupů, především zachování anonymity účastníka testu, používání statistických postupů vyhodnocení, informování účastníků prostřednictvím zprávy.

 

Chemické a mikrobiologické analýzy výše uvedených vzorků jsou prováděny Zkušební laboratoří MILCOM a.s. VÚM akreditovanou ČIA pod číslem 1319 (ZL), která má potřebné zkoušky k chemickým a mikrobiologickým analýzám akreditovány.

 

Zajištění správnosti měření ZL je mimo jiné ověřováno každoročně mezinárodními mezilaboratorními testy a posuzováno jako součást auditu ČIA.

 

 

 

csen