Akreditovaná laboratoř

Areditovaná zkušební laboratoř MILCOM a.s. VÚM:

 

 

 

Laboratoř je akreditovaná podle ČSN EN ISO/ IEC 17025: 2005 Českým institutem pro akreditaci o.p.s  jako  zkušební laboratoř č.1319.

 

V rámci akreditace provádí chemické, fyzikálněchemické a mikrobiologické rozbory mléka, mléčných výrobků, kojenecké a dětské výživy, mlékařských kultur, ale také výrobků pro lidskou výživu, krmení zvířat, bakteriálních suspenzí, startovacích kultur - viz. seznam zkoušek.

 

Mimo rámec  akreditace provádí  další  neakreditované zkoušky v oblasti mikrobiologické kvality mléka a mléčných výrobků, vody. Poskytuje poradenskou a konzultační činnost v oblasti mlékařské a potravinářské výroby.

 

Seznam akreditovaných zkoušek:

 

Pořadové
číslo

Přesný název
zkušebního postupu/metody

Identifikace
zkušebního postupu/metody

Předmět zkoušky

1

Stanovení obsahu celkové sušiny gravimetricky

ČSN ISO 6731

mléko, smetana a zahuštěné neslazené mléko

2

Stanovení obsahu vody gravimetricky

ČSN 57 0105-13

sušené mléko

3

Stanovení obsahu celkové sušiny gravimetricky

ČSN ISO 6734

zahuštěné slazené mléko a slazená smetana

4

Stanovení obsahu tuku
butyrometricky

ČSN 57 0530
čl.43, čl. 86

mléko, smetana

5

Stanovení obsahu celkových bílkovin Kjeldahlova metoda

SOP 1
( ČSN 57 0530)

tekuté, zahuštěné, sušené mléko, smetana, kasein

6

Stanovení obsahu laktózy
komerční soupravou Lactose/ D-Galactose Assay Kit MEGAZYME

SOP 2

(IDF 79B:1991)

mléko, zahuštěné mléko, sušené mléko

7

Stanovení obsahu tukuprosté sušiny
dopočtem z naměřených hodnot

ČSN 57 0530 čl.40

mléko

8

Stanovení obsahu kaseinu  Kjeldahlova metoda

SOP 5
(ČSN 57 0530)

mléko

9

Máslo - Stanovení obsahu vody gravimetricky

ČSN EN ISO 3727-1

máslo

10

Máslo – Stanovení obsahu soli titračně

ČSN ISO 1738

máslo

11-15

Neobsazeno

-

-

16

Stanovení bodu mrznutí

kryoskopicky

ČSN 57 0538

tekuté mléko

17

Horizontální metoda stanovení celkového počtu mikroorganismů-technika počítání kolonií vykultivovaných při 30°C

 

ČSN EN ISO 4833
výrobky pro lidskou výživu a ke krmení zvířat


18

Stanovení počtu termofilních mikroorganismů kultivačně

SOP 6

( ČSN EN ISO 4833,

ČSN 56 0100 čl.75)

výrobky pro lidskou výživu a ke krmení zvířat

19

Všeobecné pokyny pro stanovení počtu koliformních bakterií.
Technika počítání kolonií

Stanovení počtu koliformních bakterií.
Část 1: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30°C

ČSN ISO 4832

 

 

ČSN ISO 5541-1

výrobky pro lidskou výživu a ke krmení zvířat, bakteriální suspenze, mlékařské kultury

 

mléko a mléčné výrobky

20

Stanovení počtu jednotek kvasinek a nebo plísní tvořící kolonie. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 25°C

ČSN ISO 6611

mléko a mléčné výrobky

21

Stanovení počtu psychrotrofních mikroorganismů - Technika stanovení počtu kolonií při 21°C (Rychlá metoda)

ČSN ISO 8552

 

mléko

22

Stanovení počtu charakteristických mikroorganismů.
Technika stanovení počtu kolonií při 37°C

ČSN ISO 7889

jogurt a jogurtové výrobky

23

Metody pro průkaz a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae

Část 2: Technika počítání kolonií

ČSN ISO 21528-2

výrobky pro lidskou výživu a ke krmení zvířat

vzorky z prostředí potravinářských výroben a prostor, kde se manipuluje s potravinami

24

Mléko-Stanovení počtu bifidobakterií-Technika počítání kolonií při 37°C za 5 dní

SOP 4
(firemní metodika  Danone  a Christian Hansen-č.BPF-08-MFE-007)

kysané mléčné výrobky, kojenecká a dětská výživa,  startovací kultury, doplňky stravy

 

 

 

 

csen