Služby

 • Služby:

   

  Zakázková činnost  je tvořena desítkami, někdy i stovkami, zakázek různého charakteru i rozsahu a je možné ji rozčlenit do několika základních následujících skupin:

  • činnost pro centrální laboratoře stanovující parametry nakupovaného mléka pro proplácení a pro další laboratoře mlékárenského průmyslu. Příprava referenčních a pilotních vzorků a provádění kruhových testů
  • poradenství ke  zlepšování kvality mléka produkovaného v zemědělských podnicích, na farmách
  • zakázky od mlékárenských podniků v oblasti technologie, mikrobiologie v provozu mlékárny, identifikace problému a návrh jeho řešení
  • vývoj nových výrobků, receptur a technologií
  • analýzy mléka a mléčných výrobků pro různé zákazníky  i státní orgány, jako Státní veterinární správa ČR, Správa cel ČR a Státní zemědělský intervenční fond.
  • školení pracovníků mlékáren v provádění laboratorních rozborů, v oblasti technologických zásad, zásad hygieny a sanitace
  • spolupráce s Ministerstvem zemědělství ČR a účast při přípravě legislativy a norem
  • vydávání odborného, recenzovaného časopisu Mlékařské listy –Zpravodaj ve spolupráci s Českomoravským svazem mlékárenským a Národním komitétem Mezinárodní  mlékařské federace IDF
  • spolupráce s Českomoravským svazem mlékárenským a Potravinářskou komorou ČR  poskytování studií pro koncepční práci a argumentaci těchto profesních společenstev

   

   

   

  Kalibrace IR přístrojů

  více


   

  Kruhové testy

  více


   

  Rozbory mléka

  více


   

  Akreditovaná laboratoř

  více


   

   

   

   

   

   

   

csen