Sbírka mlékařských MO

 

Sbírka čistých mlékařských kultur LAKTOFLORA®

Účel sbírky:

Sbírka mlékárenských mikroorganismů Laktoflora je největším tuzemským souborem monokultur a směsných kultur bakterií mléčného kvašení, kvasinek, ušlechtilých plísní a doplňkových kultur. Sbírka slouží již od roku 1965 jako genobanka kmenů pro účely výzkumu a výroby v mlékárenském oboru, v zemědělství, zdravotnictví, potravinářském průmyslu a při aplikaci nových biotechnologií. Sbírka je registrována ve WFCC (World Federation for Culture Collection) pod číslem 878 a akronymem CCDM. Provoz je financován v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu (http://genbank.vurv.cz/genetic/nar_prog/default.htm).

 

Použitelnost:

Kultury genofondu sbírky se významně uplatňují při zpracování výzkumných úkolů a grantů v řadě výzkumných ústavů a vysokých škol. Jsou rovněž požadovány vysokými školami pro výuku a také při výrobě kultur v MILCOM a.s.

 

Činnost sbírky:

Základem činnosti sbírky je získávání, typizace, udržování a obnova stávajícího genofondu, případně reidentifikace a kontrola stálosti vlastností dlouhodobě udržovaných kultur. Práce probíhají dle schváleného ročního plánu. Během roku se předpokládá získávání nových kultur a jejich typizace s následným zařazením do sbírky. Současně se předpokládá řešení některých aktuálních úkolů spojených s plánovanou činností sbírky. Od roku 2006 probíhá kontrola správnosti taxonomického zařazení sbírkových kmenů pomocí molekulárně –genetických metod(rodově a druhově specifická PCR, rep-PCR, ARDRA).

Obnova uchovávaných skupin mikroorganismů probíhá v pravidelných plánovaných termínech:

pro bakterie mléčného kvašení a směsné kultury uchovávané v lyofilizovaném stavu je interval obnovy pět let

pro kvasinky a plísně uchovávané na šikmých živných agarech (kvasinky pod parafínem) je interval obnovy 6-12 měsíců

 

V intervalu přibližně 6 let je vydáván katalog kmenů. Poslední verze v elektronické podobě je dostupná - link

Údaje o kmenech je možné také vyhledat prostřednictvím webových stránek na adrese http://www.vurv.cz/collections/vurv.exe/search?lang=cz .

 

Služby:

 • sbírkové kmeny a ostatní služby pro výzkumné a výukové účely
 • kultury ve formách:
  • lyofilizované bakteriální kultury (v ampulce)
  • tekuté bakteriální kultury kultivované v mléce nebo ve speciálních kultivačních médiích
  • šikmé agary kvasinek a plísní
 • bližší informace o vlastnostech jednotlivých kultur
 • konzultační činnost
 • běžné dlouhodobé uložení kultur ve sbírce
csen