VÚM

Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. - VÚM

 

Výzkumný ústav mlékárenský / VÚM / je instituce s významnou tradicí a výsledky. Byl založen v roce 1952 jako ústav sloužící celému mlékárenskému průmyslu Československa později České republiky.  Za celé toto období představoval pro vývoj našeho mlékárenského průmyslu záruku pokroku. V minulosti prošel VÚM různými etapami vývoje, poznamenanými velkými osobnostmi, řešenou tématikou, vztahem k průmyslu i generačními vlnami. Zásadními  změnami, které zasáhly do života VÚM,  bylo zrušení centrálního řízení mlékárenského průmyslu, které znamenalo zrušení systémové tvorby prostředků na oborový výzkum a posléze založení VÚM s.r.o. jako dceřinné společnosti MILCOM a.s.

 

Nově řešené projekty:

 

Návrhy projektů podpořených Ministerstvem zemědělství České republiky ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji v rámci programu Výzkum v agrárním komplexu, VAK s počátkem řešení projektů v roce 2009.

 

Nová strategie hodnocení kvality a autenticity potravinových surovin a produktů živočišného původu v řetězci prvovýroba - spotřebitel

- QI91B306

 

Výzkum a vývoj mléčných synbiotických fermentovaných výrobků

QI91B274

 

csen