Mikrobitest

Mikrobitest:

 

Význam


Jedná se o jednoduchou, levnou a praktickou mikrobiologickou metodu k určení základních skupin mikroorganismů a slouží k mikrobiologické kontrole v potravinářském průmyslu.

Tato metoda umožňuje systematické sledování úrovně sanitace a dodržování technologických procesů.

 

Podstata metody


MIKROBITESTY jsou proužky speciálního papíru napuštěné vhodnou živnou půdou, obvykle s přídavkem indikátoru a selektivních činidel a určitou nasávací schopností. Proužky MIKROBITESTU jsou uloženy v polyetylenových sáčcích, které současně slouží jako kultivační prostředí. Po namočení se nechávají kultivovat v termostatu při optimálních teplotách podle druhů určovaných skupin mikroorganismů.

 

Výhody


- nižší náklady na rozbory

- možnost provádět velké množství rozborů najednou

- větší snadnost a jednoduchost oproti klasickým metodám

- kontrolu mohou provádět i nespecializovaní pracovníci

 

Druhy MIKROBITESTŮ - podle skupin určovaných mikroorganismů

 

a / MIKROBITEST  CA ke stanovení koliformních bakterií

b / MIKROBITEST  PRPM ke stanovení všech redukujících mikrobů

c / MIKROBITEST  P ke stanovení plísní

d / MIKROBITEST K ke stanovení kvasinek

e/  MIKROBITEST CH pro současné stanovení koliformních bakterií a E.coli

 

Všechny tyto MIKROBITESTY jsou vyráběny v modifikacích:

- ke stanovení v tekutinách (s označením 1)

- ke stanovení ve viskózních tekutinách ( s označením 2)

- ke stanovení otiskovou metodou ( s označením 3)

Zvláštní modifikací MIKROBITESTU CA je modifikace CA-4  s vyšší nasávácí schopností  ke stanovení koliformních bakterií ve vodě. Modifikace P-5 je speciální modifikace ke stanovení kontaminace vzdušnými plísněmi.

 

Testy s označením 1, 2, 3 jsou baleny po 40 ks, testy s označením 4, 5 po dvou kusech v jednom expedičním balení.

csen